išverstinis

išverstinis
išverstìnis,adj. (2) 77 → išverstas (išversti): Išverstiniais marškiniais tamso[je] apsivilkai Vkš. Išverstlniai marškiniai Rod. Ragės y[ra] lenktinės, pjautinės ir išverstìnės (nuaugusios, atkragintos) Šts. Ir dabar eina mūsų šaly išverstinių ir nuosėdinių uolų dūlėjimas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”